ค่าสีจากคอมพิวเตอร์

ภาพถ่ายจากสีผ้าจริง

Color-Chart-4 PASS